184408075

Tork Mild Skumsåpe - 6 x 1000 ml S4
S4: System for Skumsåpe

Et hygieneprodukt 

·         Opptil 50 % forbruksreduksjon uten å gå på kompromiss med håndvaskeytelsen

·         Sertifisert enkelt vedlikehold og intuitiv påfylling på mindre enn 10 sekunder

·         Hygienisk: Forseglet refill med engangspumpe reduserer risikoen for krysskontaminering

·         Flasken er resirkulerbar, og kollapser etter hvert som innholdet brukes, noe som reduserer avfall

·         Mild parfymert og med fuktighetsgivende og lipidpåfyllende ingredienser som pleier huden.Produkttype: såpe

Bruksområde: Pleie for normal og tørr hud. Tork Mild Skumsåpe har en frisk duft, fuktgivende og lipidpåfyllende ingredienser, og et mykt og kremet skum for skånsom håndvask. Passer i Tork Dispenser Skumsåpe, som har vist seg enkel å bruke og gir god håndhygiene til alle brukere.

Bruksanvisning:  Fukt hendene, ta på såpe og såp dem inn, skyll av og tørk med papirhåndkle.


 
Egenskaper:  

 
Lagringsbetingelser: Lagres ved romtemperatur. Bruksløsninger bør oppbevares i lukket emballasje.
 

Holdbarhet: Uåpnet forpakning kan lagres i minimum 2 år under normale lagringsforhold.
Bruksløsning bør brukes innen en uke.

 
Ingredienser : Vann, glyserin, natrium-laurethsulfat, natrium-kokoamfoacetat, natrium-lauroyl-glutamat, sitronsyre,
koko-glukosid, glyseryl-oleat, parfyme, propylenglykol, hydrogenert palmeglyseridsitrat, tokoferol, fenoksyetanol, benzsyre, tatranatrium-iminodisukkinat
 
                                                                                                                                           
De kosmetiske såpene som selges under varemerket Tork er produsert i henhold til god

produksjonspraksis (Good manufacturing practice, GMP). Produktet har blitt vurdert for sikkerhet i

henhold til punkt 10 av kosmetikkforordning (EF) nr. 1223/2009, og er ansett som trygt for menneskers

helse når det brukes under normale eller rimelig forutsigbare forhold. Ingen betydelig fare for

menneskers helse eller miljø er forventet. Såpen samsvarer med EU-forskrifter om testing på dyr.

Produktet er i samsvar med REACH-forordning EF/1907/2006 og dens tillegg. I henhold til punkt 13 og

16 av denne forordning (EF) nr. 1223/2009 fra Europaparlamentet og rådet for kosmetiske produkter,

har produktene blitt merket med CPNP. CPNP-kunngjøringsnr.: 1540580

 
Produktet er bedømt ut ifra et sikkerhetssynpunkt i henhold til artikkel 10 i kosmetikkforordningen (1223/2009) og ansees for å være sikkert for menneskers helse ved normale eller rimelig forutsigelige omstendigheter. Ingen signifikante farer for mennesker eller miljø forventes 
 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Blanding av vann, overflateaktive stoffer, parfyme og konserveringsmiddel. Dette produktet må i henhold til gjeldende EUlovverk ansees for å være et kosmetisk produkt og følger kravene i EF-forordning 1223/2009. Informasjon om sammensetningen finnes i produktdatabladet og i innholdsdeklarasjonen på emballasjen. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Ved kontakt med lege eller Giftinformasjonen må du alltid ha emballasje eller etikett tilgjengelig, og om mulig, følgeseddel. Ved øyekontakt Skyll øyet i flere minutter med lunkent vann. Hvis irritasjonen vedvarer, ta kontakt med lege (øyespesialist) for råd om videre behandling. Ved hudkontakt Hvis ubehag oppstår, skyll umiddelbart med vann. Fortsetter hudirritasjonen, kontakt lege. Ved svelging Ved inntak av større mengder: IKKE framprovoser brekning; skyll munnen og drikk omtrent ett glass vann. Kontakt Giftinformasjonen eller lege. Gjelder det småbarn, kontakt alltid Giftinformasjonen eller lege i forebyggende formål. 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK Alle vanlige slukkemidler egner seg.

Tork Mild Skumsåpe - 6 x 1000 ml S4

  • Produkt kode: Tork Mild Skumsåpe - 6 x 1000 ml S4
  • Tilgjenglighet: På lager

Tilgjengelige alternativer

Variant EAN Artikkelnr
- 100727 8022