184408075

Grovrent R-84 1 ltr 1 liter


Produkt type

Svakt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes på alle typer gulv som tåler vann.

 

Bruksområde. 

For grovrengjøring og hovedrengjøring av alle typer gulv som tåler vann. Velegnet både til manuelt og maskinelt bruk. Spesielt godt egnet til steder med sterk tilsmussing. Kan for eksempel brukes til daglig renhold i offentlig rom, slakterier, næringsmiddelindustri, verksteder, garasjer med mer.  Like godt egnet til hovedrengjøring som det daglige renhold.

Bruksanvisning

Bland ut 20 ml til 10 ltr vann. Dosering økes hvis overflaten er ekstra tilsmusset eller ved vanskelige flekker. Påfør rengjøringsmidlet på flatene. Rengjør flatene med sentrifugetørr mopp.

 

Dosering

Daglig rengjøring :  20- 60 ml pr. 10 ltr vann

Ekstra tilsmusset: 100 ml pr 10 ltr vann ( 1 %)

Hovedrengjøring: 60-100 ml pr 10 ltr vann

Gulv-vaskemaskin: 20 ml pr 10 ltr vann (0,2 %)

Egenskaper

pH( kons) : ca 11,3

pH(0,6 % Bruksløsning) :ca 8,6

Spes.vekt: ca 1,0 1 kg/l

 

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasje.                                                                                                                                        
 
 Sikkerhetsinformasjon
Ingen spesielle forhold å ta hensyn til

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.               

Grovrent R-84 1 ltr 1 liter

  • Produkt kode: Grovrent R-84 1 ltr 1 liter
  • Tilgjenglighet: På lager

Tilgjengelige alternativer

Variant EAN Artikkelnr
- 7052371000014 100030