184408075


Behov for et kjøleskap?


Vi leverer det du trenger, når du trenger det.

kravet for kjøleskap er at du benytter oss som din hovedleverandør, du omsetter for minst 100 000 pr år.  

Kjøleren disponeres vederlagsfritt så lenge forhandler kjøper og selger Gomax Nutrition AS

sine produkter.

Kjøleren forblir leverandørens eiendom, men kan på et senere tidspunkt ev. kjøpes av

forhandler til en avtalt pris man blir enig om, på tidspunktet dette trer frem.

Kjøleren disponeres vederlagsfritt så lenge forhandler kjøper og selger Gomax Nutrition AS

sine produkter.

Garanti varighet på kjøleskapene er 1 år fra leveranse datoen(gjelder nye skap)

Eventuelle skader pga. hærverk og tyveri dekkes også av kunden.

Ønsker kunden egen lås eller ekstra lås, bekoster kunden dette selv

Ønsker kunden sin egen logo på topp skiltet, deler leverandøren kostnaden likt

Pris 500kr på hver av dem, leverandøren har sin logo liten nede på høyre side

Frakt -tur /retur av kjøleskap stipulert til kun kr 500. faktureres ved levering.

Løpende driftskostnader, vedlikehold og ev. reparasjoner som følge av normal bruk, bekostes

av kunden.

Mislighold av avtalen medfører retur av kjøleskapet.

Kun den nederste hyllen kan benyttes til andre varer.  

Kjøleren leveres med hylleinndeling som totalt gir 5 hyller, inklusive bunn av skapet. De 4

øverste hyllene forbeholdes til produkter levert av Gomax Nutrition AS, mens den nederste,

dvs. bunnen + første hylle over bunnen, kan disponeres fritt av forhandler.


Ta kontakt med vår salgs avdeling ( roger@gomax.no), for et konsept som passer akkurat for deg. 

Du kommer garantert å bli fornøyd med vårt tilbud.

kjøleskap

  • Produkt kode: kjøleskap
  • Tilgjenglighet: På lager

Tilgjengelige alternativer

Variant EAN Artikkelnr
- 60001